XE ĐỰNG BÓNG

4,165,000₫

TỔNG QUAN

- Kích thước 1300x650x650

- Sức chứa 25 quả bóng

Tiện ích sản phẩm

Có thể xếp được

Ngoài ra còn có sản phẩm khác:

S30532: Xe đựng bóng, sắt sơn tĩnh điện, sức chứa 25 quả bóng rổ : 2,986,000

BALL CARRIER
Code S14559

OVERVIEW

- Dimension 1300x650x650 mm
- Capacity approx 25 balls
- Inox structure
Thương hiệu Sodextoseco

TỔNG QUAN

- Kích thước 1300x650x650

- Sức chứa 25 quả bóng

Tiện ích sản phẩm

Có thể xếp được

Ngoài ra còn có sản phẩm khác:

S30532: Xe đựng bóng, sắt sơn tĩnh điện, sức chứa 25 quả bóng rổ : 2,986,000

BALL CARRIER
Code S14559

OVERVIEW

- Dimension 1300x650x650 mm
- Capacity approx 25 balls
- Inox structure