TRỤ TẬP DẪN BÓNG

0₫
Thương hiệu Khác

TỔNG QUAN

- Thân trụ bằng ống nhựa, cao 1.5m

- Đế thép có kim cắm xuống nền.

Tiện ích sản phẩm

Sản dùng cho tập luyện kỹ năng di chuyển và dẫn bóng, được ưa dùng tại các câu lạc bộ, trung tâm huấn luyện và trường học.