TRỤ BR DI ĐỘNG XẾP S14640

105,450,000₫

TRỤ BR DI ĐỘNG XẾP S14640

Nhà cung cấp : Thể Thao Phượng Sport 

TỔNG QUAN

Trụ BR di động xếp, tầm vươn 1.25m, cao 3.05m, bảng composite 1200x900, đối trọng 300 kg

FOLDABLE BASKETBALL GOAL

OVERVIEW

- Projection 1.25m, height 3.05m, composite backboard 1200x900

- Counterweight 300kg

- Easy moving with PU wheels

Thương hiệu Sodextoseco

TRỤ BR DI ĐỘNG XẾP S14640

Nhà cung cấp : Thể Thao Phượng Sport 

TỔNG QUAN

Trụ BR di động xếp, tầm vươn 1.25m, cao 3.05m, bảng composite 1200x900, đối trọng 300 kg

FOLDABLE BASKETBALL GOAL

OVERVIEW

- Projection 1.25m, height 3.05m, composite backboard 1200x900

- Counterweight 300kg

- Easy moving with PU wheels