TẠ ĐĨA GANG

28,000₫

Mã sản phẩm: TẠ ĐĨA GANG PS - VF - P28

   - Bánh 1kg = 22.000 VNĐ

   - Bánh 2kg = 44.000 VNĐ

   - Bánh 3kg = 66.000 VNĐ

   - Bánh 5kg = 110.000 VNĐ

   - Bánh 7kg = 154.000 VNĐ

   - Bánh 10kg = 220.000 VNĐ

- Chất liệu: Tạ được đúc bằng gang mạ mầu nên rất bền và đẹp.

- Tạ thiết kế rời nên chuyên dụng tập kèm theo các dụng cụ ghế tập, đòn tạ.

Thương hiệu Khác

Tạ đĩa gồm có những bánh theo kg khác nhau :

   - Bánh 1kg

   - Bánh 2kg

   - Bánh 2.5kg

   - Bánh 3kg

   - Bánh 5kg

   - Bánh 10kg 

- Chất liệu: Tạ được đúc bằng gang mạ mầu nên rất bền và đẹp.

- Tạ thiết kế rời nên chuyên dụng tập kèm theo các dụng cụ ghế tập, đòn tạ