TẠ ĐĨA GANG P28 - TM

24,000₫

Mã sản phẩm: TẠ ĐĨA GANG P28 - TM

- Chất liệu: Tạ được đúc bằng gang mạ mầu nên rất bền và đẹp.

- Tạ thiết kế rời nên chuyên dụng tập kèm theo các dụng cụ ghế tập, đòn tạ.

Thương hiệu Khác

Tạ đĩa gồm có những bánh theo kg khác nhau :

- Chất liệu: Tạ được đúc bằng gang mạ mầu nên rất bền và đẹp.

- Tạ thiết kế rời nên chuyên dụng tập kèm theo các dụng cụ ghế tập, đòn tạ.

- 1 Kg = 21.000 vnđ

  2 Kg = 42.000 vnđ

  3 Kg = 63.000 vnđ

  5 Kg = 105.000 vnđ