TẠ CAO CẤP BROSMAN (1-10 KG) ĐỎ/ĐEN/XÁM

55,000₫
Thương hiệu Brosman

Loại tạ tay: 1kg,2kg,3kg 4kg,5kg,6kg,7kg,8kg,9kg,10kg

Loại tạ đĩa : 0.25kg,1.25kg,2.5kg,5kg,10kg