HUY HIỆU VOVINAM LIÊN ĐOÀN

25,000₫
Thương hiệu Khác

Huy Hiệu Vovinam Liên Đoàn có 4 màu chính:

  • Xanh: Trỏ âm tố, tượng trưng cho biển cả và hy vọng.
  • Đỏ: Trỏ dương tố, tượng trưng cho lửa sống, sự đấu tranh hào hùng và cương quyết.
  • Vàng: Màu vinh quang hiển hách.
  • Trắng: Màu của thanh khiết chân tịnh, cao cả và thâm viễn tuyệt vời.

Vòng tròn nhỏ đỏ ở trong biểu thị cho âm và dương, vạch S màu trắng ở giữa bao hàm ý nghĩa tương thôi, tương giao, tương sinh và thường dịch trong vũ trụ.

Vòng tròn lớn bao quanh vòng tròn nhỏ màu trắng biểu tượng cho đạo thể với sứ vụ phối hợp điều hòa, khắc chế, bao dung.

Sản phẩm huy hiệu được thêu công nghiệp tỉ mỉ bằng kỹ thuật hiện đại, mang tính cá nhân và vẻ thẩm mỹ cao. Màu sắc và chất liệu bền đẹp, thách thức yếu tố thời gian.