Giàn tập luyện đa năng xà đơn - xà kép - chống đẩy - ghế đẩy ngực

- 6%
3,100,000₫ 3,300,000₫
Thương hiệu Thể Thao Phượng Sport

Giàn dụng cụ tập luyện tại nhà bao gồm xà đơn, xà kép, chống đẩy, tập bụng kèm ghế đẩy ngực.

Sản phẩm chắc chắn, thích hợp cho tập luyện cá nhân tại nhà.

Không bao gồm tạ.