CONE TẬP CHIẾN THUẬT - BỘ 10 CÁI

0₫
Thương hiệu Khác

TỔNG QUAN

S12505: Cone nhựa mềm cao 23 cm

S12507: Cone nhựa mềm cao 31 cm

Tiện ích sản phẩm

Sản phẩm chuyên dùng cho việc tập luyện kỹ năng di chuyển và đi bóng, sử dụng nhiều cho các câu lạc bộ, trung tâm huấn luyện và trường học...