CỌC GIỚI HẠN LƯỚI BC

0₫
Thương hiệu Khác

TỔNG QUAN

Cọc fibreglass 1.8m sơn 2 màu trắng đỏ, có túi chứa cọc gắn trực tiếp trên lưới bằng khóa dán