BÓNG BÀN TB35666

0₫
Thương hiệu Khác
  • Bóng có độ tròn 98%
  • Bóng có độ đàn hổi tương đối, độ nảy ổn
  • Hộp có 6 quả.