BỊT ỐNG ĐỒNG JULONG 408

80,000₫

Mã sản phẩm: BỊT ỐNG ĐỒNG JULONG 408

  •  Bịt ống đồng được thiết kế chắc chắn, dầy, êm.
  • -Bảo vệ chân bạn tham gia các bộ môn thể thao.
Thương hiệu Julong

- Bịt ống đồng được thiết kế chắc chắn, dầy, êm.

- Bảo vệ chân bạn tham gia các bộ môn thể thao.