BĂNG GÓT CHÂN SHIWEI 608

55,000₫

Mã sản phẩm: BĂNG GÓT CHÂN SHIWEI 608

  •  Băng chấn thương. Dùng trong thi đấu , luyện tập
  • Băng gót chân bảo vệ các bộ phận khớp, bảo vệ dùng da tại các khớp khi tham gia thể thao.
  • Khi tham gia thể thao các bộ môn có ảnh hưởng tới chân. Bạn nên sử dụng băng gót chân để giúp chân bạn được ổn định hơn và giảm đau.

 

Thương hiệu Shiwei

 Băng chấn thương. Dùng trong thi đấu , luyện tập

- Băng gót chân bảo vệ các bộ phận khớp, bảo vệ dùng da tại các khớp khi tham gia thể thao.

- Khi tham gia thể thao các bộ môn có ảnh hưởng tới chân. Bạn nên sử dụng băng gót chân để giúp chân bạn được ổn định hơn và giảm đau.